Nghị định 59/2017/NĐ-CP

Nghị định 59/2017/NĐ-CP

Ngày 12/5/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 59/2017/NĐ-CP về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen.

Nghị định số 59/2017/NĐ-CP gồm 5 chương 28 điều và phụ lục gồm 9 mẫu văn bản có liên quan quy định về việc quản lý hoạt động tiếp cận để sử dụng và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen, được áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân và người nước ngoài có hoạt động liên quan đến tiếp cận để sử dụng nguồn gen nhằm mục đích nghiên cứu hoặc phát triển sản phẩm thương mại ở Việt Nam.

Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2017 và thay thế các quy định của Điều 18, Điều 19 và Điều 20 Nghị dịnh số 65/2010/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đa dạng sinh học.

Tải tài liệu tại đây

Ký hiệu59/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành12/05/2017
Ngày hiệu lực01/07/2017
Người kýThủ tướng Chính phủ
Cơ quan ban hành Chính phủ
Lĩnh vực Môi trường
Phân loại Nghị định
Trích yếu

Ngày 12/5/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 59/2017/NĐ-CP về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen.

Nghị định số 59/2017/NĐ-CP gồm 5 chương 28 điều và phụ lục gồm 9 mẫu văn bản có liên quan quy định về việc quản lý hoạt động tiếp cận để sử dụng và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen, được áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân và người nước ngoài có hoạt động liên quan đến tiếp cận để sử dụng nguồn gen nhằm mục đích nghiên cứu hoặc phát triển sản phẩm thương mại ở Việt Nam.

Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2017 và thay thế các quy định của Điều 18, Điều 19 và Điều 20 Nghị dịnh số 65/2010/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đa dạng sinh học.

Tải tài liệu tại đây

Tải xuống Nghị định 59/2017/ND-CP

Chia sẻ