Mẫu văn bản liên quan đến Nghị định 59/2017/NĐ-CP

Mẫu văn bản liên quan đến Nghị định 59/2017/NĐ-CP

Văn bảnTên văn bảnTải văn bản
Mẫu số 01Mẫu văn bản bảo lãnh của tổ chức khoa học và công nghệ cho
cá nhân đề nghị cấp giấy phép tiếp cận nguồn gen
tại đây
Mẫu số 02Mẫu đơn đăng ký tiếp cận nguồn gentại đây
Mẫu số 03Mẫu hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi íchtại đây
Mẫu số 04Mẫu giấy phép tiếp cận nguồn gentại đây
Mẫu số 05Mẫu đơn đề nghị gia hạn giấy phép tiếp cận nguồn gentại đây
Mẫu số 06Mẫu quyết định gia hạn giấy phép tiếp cận nguồn gentại đây
Mẫu số 07Mẫu quyết định thu hồi giấy phép tiếp cận nguồn gentại đây
Mẫu số 08Mẫu đơn (văn bản) đề nghị đưa nguồn gen ra nước ngoài phục vụ học tập/nghiên cứu không vì mục đích thương mạitại đây
Mẫu số 09Mẫu quyết định cho phép đưa nguồn gen ra khỏi lãnh thổ
Việt Nam phục vụ học tập/nghiên cứu không vì mục đích thương mại
tại đây
Ký hiệuNghị định 59/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành12/05/2017
Ngày hiệu lực01/07/2017
Người kýThủ tướng Chính Phủ
Cơ quan ban hành Chính phủ
Lĩnh vực Môi trường
Phân loại Nghị định
Trích yếu
Văn bảnTên văn bảnTải văn bản
Mẫu số 01Mẫu văn bản bảo lãnh của tổ chức khoa học và công nghệ cho
cá nhân đề nghị cấp giấy phép tiếp cận nguồn gen
tại đây
Mẫu số 02Mẫu đơn đăng ký tiếp cận nguồn gentại đây
Mẫu số 03Mẫu hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi íchtại đây
Mẫu số 04Mẫu giấy phép tiếp cận nguồn gentại đây
Mẫu số 05Mẫu đơn đề nghị gia hạn giấy phép tiếp cận nguồn gentại đây
Mẫu số 06Mẫu quyết định gia hạn giấy phép tiếp cận nguồn gentại đây
Mẫu số 07Mẫu quyết định thu hồi giấy phép tiếp cận nguồn gentại đây
Mẫu số 08Mẫu đơn (văn bản) đề nghị đưa nguồn gen ra nước ngoài phục vụ học tập/nghiên cứu không vì mục đích thương mạitại đây
Mẫu số 09Mẫu quyết định cho phép đưa nguồn gen ra khỏi lãnh thổ
Việt Nam phục vụ học tập/nghiên cứu không vì mục đích thương mại
tại đây
Tải xuống

Chia sẻ