Dự án ABS

Dự án ABS

 

 

Dự án “Xây dựng năng lực cho việc phê chuẩn và thực hiện Nghị định thư Nagoya về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích ở Việt Nam” (gọi tắt là dự án ABS) được Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) tài trợ thông qua Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), được thực hiện từ năm 2016 tới năm 2019. Mục tiêu của Dự án ABS là góp phần bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học có ý nghĩa toàn cầu tại Việt Nam thông qua tăng cường năng lực quốc gia trong việc thực hiện Nghị định thư Nagoya về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích, đảm bảo chia sẻ công bằng và hợp lý lợi ích từ nguồn gen do Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện.

 

Thông tin liên hệ:

CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC – TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG – BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Địa chỉ: số 10, Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Email: cucbaotontnddsh@vea.gov.vn

Website: http://www.vea.gov.vn

VĂN PHÒNG DỰ ÁN ABS:

Địa chỉ: Tòa nhà Detech, Số 8C Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Email: absvnproject@gmail.com

Website: http://www.vietnamabs.gov.vn

Chia sẻ