Tọa đàm Thanh niên với công tác bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học

Tọa đàm Thanh niên với công tác bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học

Nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới, ngày 05/6/2020 tại Hà Nội, Tổng cục Môi trường đã tổ chức Tọa đàm Thanh niên với công tác bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học. Đây là hoạt động nhằm nâng cao nhận thức về ý thức bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học cho Đoàn viên, thanh niên đồng thời gửi đi thông điệp Thanh niên không sử dụng, tiêu thụ các sản phẩm từ động vật hoang dã nguy cấp góp phần bảo tồn đa dạng sinh học Việt Nam. Văn phòng Dự án ABS giới thiệu phóng sự phản ánh của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) về nội dung này:

Chia sẻ