Tin Việt Nam

Dự án ABS

http://vietnamabs.gov.vn/wp-content/uploads/2018/06/Clip-giới-thiệu-Dự-án-ABS.mp4   Dự án “Xây dựng năng lực cho việc phê chuẩn và thực hiện Nghị định thư Nagoya về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích ở Việt [...]

Xem thêm...