Ấn phẩm liên quan đến ABS

ABS ở Việt Nam

Tài liệu được biên dịch tư ấn phẩm “ABS tại Việt Nam” do Liên minh thương mại sinh học có đạo đức (UEBT) xây dựng và chỉnh sửa [...]

Xem thêm...

CÔNG CỤ QUẢN LÝ ABS

Kể từ khi công cụ quản lý ABS (ABS-MT) được xuất bản lần đầu vào năm 2007, luật pháp quốc tế đã được xây dựng để điều chỉnh [...]

Xem thêm...