Montenegro phê chuẩn Nghị định thư Nagoya

Montenegro phê chuẩn Nghị định thư Nagoya

Nghị định thư Nagoya về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ công bằng, hợp lý lợi ích phát sinh từ việc sử dụng nguồn và chia sẻ lợi ích phát sinh từ việc sử dụng nguồn gen trong khuôn khổ Công ước Đa dạng sinh học được thông qua năm 2010 và chính thức có hiệu lực từ năm 2014. Nghị định thư được thông qua nhằm mục tiêu chia sẻ công bằng, hợp lý lợi ích phát sinh từ việc sử dụng nguồn gen và đóng góp cho công tác bảo tồn và sử dụng bền vững các thành phần của đa dạng sinh học.

Montenegro là quốc gia thuộc khu vực Đông nam châu Âu với địa hình chủ yếu là đồi núi cao từ 800 đến 2.400m với dải đồng bằng hẹp dọc theo bờ biển tựa lưng vào núi đá vôi. Nhờ sự đa dạng về địa chất, khí hậu, cảnh quan đất và vị trí địa lý tạo điều kiện để Montenegro trở thành khu vực quan trọng về đa dạng sinh học của châu Âu và thế giới.

Trong khoảng những năm 1990, Montenegro bị cô lập dẫn tới sự mất kết nối với cộng đồng khoa học và không tham gia các sáng kiến liên quan tới bảo tồn đa dạng sinh học. Bên cạnh đó, việc đô thị hóa không kiểm soát, phát triển du lịch, thay đổi trong thực tiễn sử dụng đất đặc biệt liên quan đến nông lâm nghiệp, sử dụng tài nguyên không bền vững và tác động của biến đổi khí hậu, ô nhiễm… cũng là những nguyên nhân gây ảnh hưởng tới đa dạng sinh học của Montenegro.

Nhằm triển khai hiệu quả các biện pháp để bảo tồn đa dạng sinh học và sử dụng bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên, ngày 14 tháng 8 năm 2020, Montenegro đã phê chuẩn Nghị định thư Nagoya và trở thành quốc gia thứ 127 phê chuẩn Nghị định thư này. Nghị định thư sẽ chính thức có hiệu lực đối với Montenegro vào ngày 12 tháng 11 năm 2020. Việc gia nhập Nghị định thư Nagoya thể hiện quyết tâm của Montenegro trong công tác bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn tài nguyên đa dạng sinh học, đồng thời góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống của cộng đồng địa phương tại quốc gia này.

Thông tin liên quan về Nghị định thư Nagoya xem thêm tại: https://www.cbd.int/abs

Chia sẻ