Lồng ghép giới trong chiến lược và kế hoạch hành động về đa dạng sinh học

Lồng ghép giới trong chiến lược và kế hoạch hành động về đa dạng sinh học

(TN&MT) – CHDCND Lào đã xây dựng dự thảo lộ trình quốc gia nhằm thực hiện cân nhắc về giới trong Xây dựng Chiến lược và Kế hoạch hành động về đa dạng sinh học (NBSAP). Điều này đánh dấu một bước quan trọng hướng tới bình đẳng giới trong quản lý đa dạng sinh học khu vực.

Mới đây, hội thảo “Xây dựng lộ trình giới cho Hội thảo chiến lược đa dạng sinh học quốc gia Lào” diễn ra tại Viêng Chăn, CHDCND Lào đã góp phần nâng cao sự hiểu biết của người tham gia về mối liên hệ giữa giới và đa dạng sinh học. Đồng thời, giới thiệu các khung pháp lý quốc tế và quốc gia ảnh hưởng đến bình đẳng giới trong quản lý đa dạng sinh học; xác định các điểm nhập cảnh để cân nhắc giới trong NBSAP của CHDCND Lào, từ đó xây dựng lộ trình thực hiện.

Đây là sự kiện hàng đầu về lồng ghép giới trong khu vực và các tổ chức tham gia sẽ tiếp tục xây dựng dựa trên trên lộ trình.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội thảo “Xây dựng lộ trình giới cho Hội thảo chiến lược đa dạng sinh học quốc gia Lào”

Annette Wallgren, Cán bộ giới và môi trường Liên Hiệp Quốc ở Châu Á – Thái Bình Dương cho biết, kế hoạch hành động và chiến lược đa dạng sinh học quốc gia mang đến cơ hội thúc đẩy trao quyền cho phụ nữ và lồng ghép cân nhắc bình đẳng giới trong lập kế hoạch cũng như quản lý đa dạng sinh học.

Việc xây dựng lộ trình giới là bước đầu tiên hướng tới việc kết hợp các vấn đề liên quan đến giới trong Chiến lược và Kế hoạch hành động về đa dạng sinh học quốc gia.

Theo Phoutsakhone Ounchith, Trưởng văn phòng IUCN tại Lào, phụ nữ và nam giới có thể dựa vào cùng một hệ sinh thái, nhưng cách họ tương tác với nó có thể hoàn toàn khác nhau vì cách mà vai trò xác định. Vì vậy, điều quan trọng là phụ nữ cũng có tiếng nói trong kế hoạch bảo tồn, bởi họ cung cấp một quan điểm mới mà nam giới không có.

Rừng trên núi đá vôi ở Khu Bảo tồn Quốc gia Nam Ha, tỉnh Luang Nậm Tha, Lào.

Không chỉ lồng ghép giới vào quản lý đa dạng sinh học thông qua NBSAP, mà cần lồng ghép giới vào chính sách với trọng tâm xây dựng năng lực thực hiện. Các bên liên quan ở ba cấp độ khác nhau gồm: có hệ thống (hoạch định chính sách), thể chế (ở cấp tổ chức hoặc cấp bộ) và nguồn nhân lực (cá nhân) cần được nhắm mục tiêu cho các can thiệp xây dựng năng lực.

Được biết, IUCN Châu Á, hợp tác chặt chẽ với Môi trường Liên hợp quốc, Phụ nữ LHQ, GIZ, Ban thư ký CBD và Trung tâm Đa dạng sinh học ASEAN, làm việc để hỗ trợ thúc đẩy và lồng ghép các cân nhắc về giới trong chính sách và quản lý đa dạng sinh học, và đã áp dụng phối hợp cách tiếp cận để kết hợp giới tính vào NBSAP trên toàn khu vực châu Á. CHDCND Lào được chọn làm quốc gia thí điểm cho hoạt động này bởi sự tham gia trước đó của đất nước này với chính sách đáp ứng giới cũng như sẵn lòng tham gia vào các sáng kiến ​​liên quan đến giới.

Tuyết Chinh
https://baotainguyenmoitruong.vn

Chia sẻ