Ký kết biên bản ghi nhớ giữa Sở Tài nguyên và Môi trường và Ban Quản lý dự án ABS

Ký kết biên bản ghi nhớ giữa Sở Tài nguyên và Môi trường và Ban Quản lý dự án ABS

Nhằm triển khai hiệu quả Dự án “Xây dựng năng lực cho việc phê chuẩn và thực hiện Nghị định thư Nagoya về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích tại Việt Nam (ABS)”, ngày 02/8/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp Ban Quản lý dự án ABS trao đổi thống nhất ký kết biên bản ghi nhớ nội dung công việc thực hiện dự án ABS tại Lào Cai.

Tại buổi làm việc đồng chí Phạm Anh Cường – Cục trưởng Cục Bảo tồn đa dạng sinh học, Phó Giám đốc dự án đã giới thiệu sơ lược nội dung, mục tiêu của dự án; khái quát các nội dung công việc phải thực hiện giữa các bên.
Theo đó, hai bên đã thống nhất công việc cần thực hiện cụ thể:

  1. Đối với Ban Quản lý dự án ABS: Xây dựng kế hoạch thực hiện dự án tại địa phương; Hỗ trợ xây dựng, vận hành hệ thống thông tin dữ liệu về nguồn gen và tri thức truyền thống liên quan tại tỉnh Lào Cai; xây dựng và thực hiện kế hoạch bảo tồn tại chỗ các nguồn gen liên quan; Tăng cường năng lực quản lý các hoạt động ABS cho các cơ quan chức năng tại địa phương; Hỗ trợ đàm phán và ký kết hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích tại địa phương; Hỗ trợ  các hoạt động nghiên cứu và phát triển sản phẩm; Hỗ trợ xây dựng hương ước cộng đồng; Hỗ trợ đăng ký nguồn gen và tri thức truyền thống liên quan; Tổ chức tham quan học tập, chia sẻ kinh nghiệm quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích; Trang bị cho tỉnh các thiết bị công nghệ thông tin, nghe nhìn và truyền thông,… hỗ trợ công tác quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích tại địa phương; Hỗ trợ kinh phí cho các cán bộ của tỉnh tham gia hỗ trợ công tác thực hiện, theo dõi, giám sát về việc triển khai các hoạt động dự án tại địa phương.
  2. Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường: Phối hợp xây dựng kế hoạch triển khai tại địa phương; Phối hợp Ban Quản lý dự án ABS trong quá trình xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn Nghị định; Hỗ trợ nhóm chuyên gia của bên A trong việc thực hiện các công việc của dự án tại tỉnh Lào Cai, cung cấp các thông tin, dữ liệu (được phép công bố); Tổ chức và phối hợp tổ chức các cuộc họp, hội thảo, đào tạo và các cuộc khảo sát trong quá trình triển khai dự án tại địa phương; đánh giá kết quả thực hiện việc thí điểm của Dự án tại địa phương./.

                                                                                              Nguyễn Thị Phương

Chi cục Bảo vệ Môi trường tỉnh Lào Cai

stnmt.laocai.gov.vn

Chia sẻ