Hướng dẫn triển khai thực hiện hợp phần Dự án ABS tại tỉnh Lào Cai

Hướng dẫn triển khai thực hiện hợp phần Dự án ABS tại tỉnh Lào Cai

Trong khuôn khổ triển khai hợp phần Dự án ABS tại tỉnh Lào Cai, trong 2 ngày, từ ngày 21 đến ngày 22 tháng 3 năm 2019, Ban Quản lý dự án ABS đã tiến hành hướng dẫn việc triển khai Kế hoạch thực hiện các hoạt động của Dự án trong năm 2019 cho Sở Tài nguyên và Môi trường, Uỷ ban nhân dân xã Tả Phìn (huyện Sapa, tỉnh Lào Cai) và Công ty Cổ phần kinh doanh các sản phẩm bản địa Sa Pa (SapaNapro). Cũng tại các buổi làm việc Ban Quản lý dự án ABS đã tiến hành bàn giao thiết bị do Dự án trang bị cho Sở Tài nguyên và Môi trường, Uỷ ban nhân dân xã Tả Phìn và Công ty SapaNapro.

 

Một số hình ảnh liên quan:

 

Ông Lê Ngọc Dương, Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Lào Cai tiếp nhận thiết bị do Dự án trang bị

Ban Quản lý Dự án làm việc với UBND xã Tả Phìn

Ban Quản lý Dự án làm việc với Công ty SapaNapro

Ông Lý Láo Lở, Giám đốc Công ty SapaNapro tiếp nhận thiết bị do Dự án trang bị

Khảo sát khu vực thực hiện thí điểm của Dự án

Khu vực thực hiện mô hình thí điểm của Dự án

 

Bài: LN Hưng, ảnh: Nguyễn Tập

Chia sẻ