Hướng dẫn thực hiện Nghị định 59/2017/NĐ-CP

Hướng dẫn thực hiện Nghị định 59/2017/NĐ-CP

Nhằm mục đích hướng dẫn thực hiện Nghị định 59/2017/NĐ-CP, tài liệu này cung cấp các thông tin giải thích cụ thể các khái niệm cơ bản, trình tự, thủ tục cần thiết để đăng ký, thỏa thuận, ký kết hợp đồng và đề nghị cấp Giấy phép tiếp cận nguồn gen, cũng như việc chia sẻ lợi ích đạt được từ việc sử dụng nguồn gen, các yêu cầu đặt ra cho Bên tiếp cận nguồn gen là các tổ chức, cá nhân có dự định hoặc có hoạt động tiếp cận nguồn gen tại Việt Nam.

Tài liệu do Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học, Tổng cục Môi trường phối hợp cùng các chuyên gia xây dựng trong khuôn khổ Dự án “Xây dựng năng lực cho việc phê chuẩn và thực hiện Nghị định thư Nagoya về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích ở Việt Nam” do Quỹ Môi trường toàn cầu tài trợ thông qua Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP).

 

Tải tài liệu tại đây

Chia sẻ