Họp Ban chỉ đạo Dự án ABS

Họp Ban chỉ đạo Dự án ABS

Ngày 01/3/2019, tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân kiêm Trưởng Ban chỉ đạo Dự án “Xây dựng năng lực cho việc phê chuẩn và thực hiện Nghị định thư Nagoya về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích tại Việt Nam” (Dự án ABS) đã chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo dự án.
Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban chỉ đạo Dự án, đại diện Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp chế của Bộ TN&MT, Sở TN&MT tỉnh Lào Cai, thành viên Ban quản lý Dự án (BQL) và cán bộ hỗ trợ Dự án.

Dự án “Xây dựng năng lực cho việc phê chuẩn và thực hiện Nghị định thư Nagoya về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích ở Việt Nam” (Dự án ABS) được Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) tài trợ thông qua Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP). Dự án góp phần bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học có ý nghĩa toàn cầu tại Việt Nam, thông qua tăng cường năng lực quốc gia trong thực hiện Nghị định thư Nagoya về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích, đảm bảo chia sẻ công bằng và hợp lý lợi ích từ nguồn gen.

Phó Cục trưởng Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học Hoàng Thị Thanh Nhàn, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án ABS báo cáo tại cuộc họp

Báo cáo tiến độ triển khai Dự án, Phó Cục trưởng Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học Hoàng Thị Thanh Nhàn, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án cho biết, Dự án ABS của Việt Nam được thực hiện trong thời điểm nhiều quốc gia khác cũng đang triển khai các hoạt động về ABS và nhận được nhiều sự quan tâm, tư vấn kỹ thuật từ các chuyên gia, tổ chức quốc tế. Do vậy, đây sẽ là những cơ hội rất tốt để thúc đẩy các hoạt động phối hợp, hợp tác chia sẻ kinh nghiệm về quản lý và thực tiễn.

Năm 2018, Dự án đã cơ bản hoàn thành kế hoạch được giao như: Thiết kế và xây dựng các tài liệu kỹ thuật và văn bản hướng dẫn hỗ trợ các Bên liên quan thực hiện các quy định ABS; phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện Nghị định 59/2017/NĐ-CP của Chính phủ cho các đối tượng có liên quan từ Trung ương đến địa phương tại 03 miền trên cả nước; thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan có thẩm quyền quốc gia và các cơ quan khác trong việc quản lý nguồn gen và tri thức truyền thống gắn với nguồn gen; bước đầu xây dưng và triển khai thực hiện Chương trình tăng cường năng lực và nâng cao nhận thức về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích; thiết kế và xây dựng các công cụ hỗ trợ quản lý tiếp cận nguồn gen (Trang thông tin điện tử về ABS, phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu nguồn gen quốc gia,…); đạt được sự đồng thuận của địa phương về kế hoạch triển khai các hoạt động thí điểm tại tỉnh Lào Cai, đặc biệt là sự thống nhất về chủ trương triển khai mô hình bảo tồn nguồn gen tại chỗ tại điểm trình diễn Dự án. Đây là cơ sở pháp lý để Dự án tiến hành các hoạt động thí điểm theo kế hoạch.

Bà Akiko Fujii, Phó Giám đốc Quốc gia UNDP Việt Nam đánh giá cao những kết quả triển khai của Dự án ABS

Phát biểu tại cuộc họp, bà Akiko Fujii, Phó Giám đốc Quốc gia UNDP Việt Nam đánh giá cao những kết quả triển khai của Dự án, đặc biệt ấn tượng với việc triển khai hợp tác công – tư dựa vào cộng đồng với sự phối hợp đồng bộ của các cơ quan nhà nước tại mô hình thí điểm ở tỉnh Lào Cai. Bà cho biết, UNDP sẵn sàng hỗ trợ để triển khai các thủ tục liên quan đảm bảo yêu cầu của nhà tài trợ cũng như tiến độ thực hiện và kết quả của Dự án. Đối với năm 2019, khối lượng công việc rất lớn cần sự nỗ lực, sự phối hợp và vào cuộc tích cực của Ban quản lý Dự án để hoàn thành kế hoạch đề ra.

 

 Toàn cảnh cuộc họp

Kết thúc cuộc họp, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân, Trưởng Ban chỉ đạo Dự án ABS đã kết luận như sau:

– Ban chỉ đạo Dự án biểu dương những nỗ lực của BQL và kết quả đã đạt được của Dự án đến thời điểm hiện nay: đạt 40% tổng ngân sách dự án, tỷ lệ giải ngân kế hoạch năm 2018 đạt 85%.

– Ban chỉ đạo chấp thuận về cơ bản với các đề xuất của BQL Dự án:

+ Thống nhất chủ trương kéo dài thời gian Dự án đến tháng 10/2020: Đề nghị BQL Dự án phối hợp cùng UNDP để có thư đồng thuận và làm việc cùng với các đơn vị chức năng của Bộ TN&MT trình hồ sơ phê duyệt theo quy định.

+ Thống nhất chủ trương kiện toàn Ban chỉ đạo Dự án: Đề nghị TCMT phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ TN&MT sớm hoàn thiện thủ tục kiện toàn Ban chỉ đạo dự án.

+ Thống nhất về nguyên tắc phê duyệt kế hoạch năm 2019 và kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh. Giao Vụ Kế hoạch – Tài chính, Bộ TN&MT phối hợp với TCMT tham mưu, hoàn thiện sớm thủ tục và trình Bộ TN&MT phê duyệt trong tháng 3/2019.

– Về kết quả triển khai thực hiện kế hoạch 2018: Đề nghị BQL dự án hoàn thiện báo cáo kết quả thực hiện năm 2018, cung cấp thêm thông tin, làm rõ các thông tin lý do giải ngân không đạt được theo kế hoạch đã phê duyệt và gửi kèm theo Kế hoạch năm 2019 cụ thể để các thành viên Ban chỉ đạo phối hợp theo dõi, chỉ đạo.

– Trong thời gian tới BQL dự án cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành và đặc biệt là tỉnh Lào Cai triển khai các hợp phần của Dự án; thúc đẩy thủ tục phê duyệt và sớm bàn giao thiết bị cho tỉnh; các Vụ liên quan thuộc Bộ TN&MT phối hợp với Ban quản lý Dự án để hỗ trợ triển khai thực hiện có hiệu quả dự án.

– Mục tiêu của Dự án có ý nghĩa rất lớn và thiết thực. Cách tiếp cận của Dự án là phù hợp. Dự án cần được thực hiện tốt, đảm bảo khi kết thúc dự án có sức lan tỏa và có thể nhân rộng triển khai mô hình này. Đề nghị BQL Dự án nghiên cứu đề xuất dự án để tiếp tục triển khai, nhân rộng dự án./.

 Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm
(Trích “Thông Báo kết luận chỉ đạo của Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân tại cuộc họp Ban chỉ đạo Dự án ABS “)

Chia sẻ