Hội thảo: Tham vấn ý kiến đối với phương án giao khoán rừng, phương án bảo tồn tại chỗ nguồn gen tại thôn Tả Chải, xã Tả Phìn

Hội thảo: Tham vấn ý kiến đối với phương án giao khoán rừng, phương án bảo tồn tại chỗ nguồn gen tại thôn Tả Chải, xã Tả Phìn

Thực hiện chương trình ký kết giữa Sở Tài nguyên và Môi trường và Ban Quản lý dự án ABS về việc triển khai dự án “Xây dựng năng lực cho việc phê chuẩn và thực hiện Nghị định thư Nagoya về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích ở Việt Nam” (viết tắt là dự án ABS) trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Trong khuôn khổ dự án, nhằm triển khai họat động thí điểm thực hiện mô hình quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên di truyền tại cộng đồng, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hoàn thiện Báo cáo kết quả điều tra thành phần loài, trữ lượng rừng, thành phần loài cây tái sinh khu vực rừng tại thôn Tà Chải, xã Tả Phìn; dự thảo báo cáo nghiên cứu và đề xuất phương án khả thi; và dự thảo các Hợp đồng giao khoán quản lý, bảo vệ rừng. Nhằm mục đích hoàn thiện các dự thảo báo cáo và đi vào ký kết hợp đồng giao khoán rừng, Ngày 18/9/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội thảo tham vấn ý kiến vào phương án giao khoán rừng, phương án bảo tồn tại chỗ nguồn gen tại thôn Tả Chải, xã Tả Phìn trong khuôn khổ dự án “Xây dựng năng lực cho việc phê chuẩn và thực hiện Nghị định thư Nagoya về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích ở Việt Nam (gọi tắt là dự án ABS)”. Tham dự và chủ trì Hội thảo có đồng chí Lê Ngọc Dương – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

 (Quang cảnh Hội thảo; Ảnh: Nguyễn Phương)

 

Tại cuộc họp ông Nguyễn Duy Hải – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phát biểu ý kiến về việc triển khai mô hình quản lý rừng cộng đồng tại xã Tả Phìn đảm bảo quyền lợi cho cộng đồng, tuy nhiên tư vấn phải xác định cụ thể trách nhiệm của các bên tham gia trong dự thảo (UBND tỉnh; các sở ngành; UBND huyện, xã, Ban Quản lý rừng phòng hộ và cộng đồng thôn Tả Chải, xã Tả Phìn); đánh giá tình hình thực hiện và nguồn kinh phí thực hiện để bổ sung khái toán thực hiện.

(Các đại biểu chia sẻ tại Hội thảo; Ảnh: Nguyễn Phương)


Qua Hội thảo các đại biểu tham gia đã thảo luận, góp ý vào phương án giao khoán rừng, phương án bảo tồn tại chỗ nguồn gen tại thôn Tả Chải, xã Tả Phìn; chia sẻ kinh nghiệm mô hình quản lý rừng cộng đồng tại xã Tòng Sành, huyện Bát Xát.

Thông qua buổi Hội thảo chuyên gia dự án sẽ tổng hợp ý kiến hoàn thiện dự thảo phương án giao khoán rừng, phương án bảo tồn tại chỗ nguồn gen tại thôn Tả Chải, xã Tả Phìn để đi đến ký kết các hợp đồng giao khoán bảo vệ rừng./.

 

Nguyễn Thị Phương

Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Lào Cai

(http://www.laocai.gov.vn)

Chia sẻ