Hội thảo tập huấn về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích

Hội thảo tập huấn về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích

Thực hiện Quyết định số 1141/QĐ-TTg ngày 27 tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường năng lực về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ công bằng, hợp lý lợi ích phát sinh từ việc sử dụng nguồn gen giai đoạn 2016 – 2025, ngày 16/6/2020, Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học, Tổng cục Môi trường phối hợp với Ban quản lý Dự án ABS khai mạc “Hội thảo tập huấn về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen”.

Đại biểu tham dự tại Hội thảo

Hội thảo có sự tham gia của các đại biểu là đại diện đến từ các Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ban quản lý vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên và các doanh nghiệp dược khu vực phía bắc.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, bà Hoàng Thị Thanh Nhàn, Phó Cục trưởng Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học, Phó Giám đốc Dự án ABS cho biết: Chia sẻ công bằng và hợp lý lợi ích thu được từ nguồn gen là một trong ba mục tiêu của Công ước về Đa dạng sinh học. Năm 2014, Việt Nam trở thành thành viên chính thức của Nghị định thư Nagoya về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích trong khuôn khổ Công ước Đa dạng sinh học. Để thực hiện nghĩa vụ đối với Nghị định thư Nagoya, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu để Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2017/NĐ-CP ngày 12/5/2017 về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen. Hội thảo này được tổ chức nhằm mục tiêu tăng cường năng lực cho các bên liên quan để triển khai các hoạt động về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích trên thực tế. Thông qua Hội thảo, Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học hy vọng các đại biểu tham dự sẽ nắm được các thông tin cập nhật về ABS trên thế giới và tại Việt Nam từ đó thúc đẩy việc sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên di truyền, góp phần bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học”.

Trong các ngày diễn ra Hội thảo, đại biểu đã được nghe đại diện cơ quan nhà nước có thẩm quyền về ABS cũng như các chuyên gia trong lĩnh vực ABS giới thiệu các Điều ước quốc tế có liên quan, các quy định pháp luật của Việt Nam về ABS và các ví dụ thực tiễn trong triển khai việc tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích. Bên cạnh đó, đại biểu tham dự cũng được tham gia vào quá trình thảo luận chuyên sâu các vấn đề về ABS cũng như làm các bài tập nhóm về các nội dung liên quan đến phạm vi áp dụng của Nghị định 59/2017/NĐ-CP trong các trường hợp tiếp cận nguồn gen trong thực tế; việc đàm phán, thỏa thuận hợp đồng ABS; các lưu ý khi thỏa thuận chia sẻ lợi ích theo các hình thức bằng tiền và không bằng tiền…

Vườn quốc gia – Khu bảo tồn là nơi tập trung nhiều nguồn gen quý hiếm của Việt Nam, hội thảo tập huấn được tổ chức giúp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các hoạt động về tiếp cận nguồn gen trong thực tế, nhờ đó đại biểu tham gia được củng cố thêm kiến thức, cập nhật các thông tin về chính sách liên quan, góp phần gìn giữ và bảo tồn đa dạng sinh học không chỉ cho hiện tại mà còn cho tương lai. Kết thúc hội thảo, đại biểu tham gia được Ban tổ chức trao chứng chỉ hoàn thành khóa tập huấn về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen.

 

Một số hình ảnh tại Hội thảo:

 

                                                                                                                                                            –Dự án ABS–

Chia sẻ