Hội thảo Tập huấn về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích khu vực Tây Nguyên và miền Nam

Hội thảo Tập huấn về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích khu vực Tây Nguyên và miền Nam

Tiếp nối chuỗi hoạt động về tăng cường năng lực và nâng cao nhận thức, Ban quản lý Dự án ABS tổ chức các Hội thảo Tập huấn về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích cho khu vực Tây Nguyên – Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng (từ ngày 24 đến ngày 25 tháng 7) và khu vực miền Nam – Thành phố Hồ Chí Minh (từ ngày 26 đến ngày 27 tháng 7). Hội thảo thu hút sự quan tâm của các cơ quan quản lý đến từ các Sở, ban, ngành, cơ quan nghiên cứu, đại diện đến từ các vườn quốc gia, khu bảo tồn và các doanh nghiệp sản xuất dược.

Khóa tập huấn giúp cao hiểu biết của các đối tượng liên quan về các khái niệm về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích (ABS), vai trò của ABS trong bảo tồn đa dạng sinh học, đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả trong quản lý, sử dụng bền vững nguồn tài nguyên di truyền ở Việt Nam.

 

Ông Nguyễn Thành Vĩnh – Phó Cục trưởng Cục Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học phát biểu tại Hội thảo

Bà Hoàng Thị Thanh Nhàn – Phó Cục trưởng Cục Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học phát biểu tại Hội thảo

Tại các buổi Hôi thảo, các đại biểu được nghe giới thiệu về hệ thống quy định ABS của Việt Nam, cách thiết lập các thỏa thuận hợp tác liên quan đến chia sẻ lợi ích và sở hữu trí tuệ; bên cạnh đó, đại biểu tham gia được làm bài tập nhóm, phân tích các trường hợp cụ thể và xác định phạm vi hoạt động, trình tự thủ tục đăng ký tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích.

Đại biểu tham dự Hội thảo tại Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Đại biểu tham dự Hội thảo tại Thành phố Hồ Chí Minh

Thông qua buổi khóa tập huấn, các đại biểu tham dự làm rõ được vai trò, trách nhiệm của từng Bộ, ngành trong triển khai thực hiện Nghị định số 59/2017/NĐ-CP. Đồng thời, các đại biểu cũng thống nhất cho rằng những kiến thức hữu ích này nên được mở rộng, chia sẻ phục vụ cho công tác bảo tồn đa dạng sinh học.

 

Hồng Ngân

(Dự án ABS)

Chia sẻ