Hội thảo tập huấn về ABS các khu vực Đông Nam Bộ, Tây Nguyên và Bắc Trung bộ

Hội thảo tập huấn về ABS các khu vực Đông Nam Bộ, Tây Nguyên và Bắc Trung bộ

Thực hiện Quyết định số 1141/QĐ-TTg ngày 27 tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường năng lực về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ công bằng, hợp lý lợi ích phát sinh từ việc sử dụng nguồn gen giai đoạn 2016 – 2025, trong Quý III năm 2020 tại các thành phố: Hồ Chí Minh, Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) và Huế (tỉnh Thừa Thiên – Huế), Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học (Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường) phối hợp với Dự án “Xây dựng năng lực cho việc phê chuẩn và thực hiện Nghị định thư Nagoya về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích tại Việt Nam” (Dự án ABS) tổ chức “Hội thảo tập huấn về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen” cho các khu vực Đông Nam Bộ, Tây Nguyên và Bắc Trung bộ.

 

Các Hội thảo được tổ chức nhằm tăng cường năng lực cho các bên liên quan như: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ, Ban quản lý các Vườn quốc gia, Khu Bảo tồn, các cơ sở nghiên cứu, các trường Đại học và các doanh nghiệp về dược liệu, mỹ phẩm để triển khai các hoạt động về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích trên thực tế.

Bà Hoàng Thị Thanh Nhàn, Phó Cục trưởng Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học

Theo bà Hoàng Thị Thanh Nhàn, Phó Cục trưởng Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học, Phó Giám đốc Dự án ABS cho biết: “Thông qua Hội thảo, Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học hy vọng các đại biểu tham dự sẽ nắm được các thông tin cập nhật về ABS trên thế giới và tại Việt Nam từ đó thúc đẩy việc sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên di truyền, góp phần bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học. Đây cũng là nội dung chia sẻ công bằng và hợp lý lợi ích thu được từ việc sử dụng nguồn gen và là một trong ba mục tiêu của Công ước về Đa dạng sinh học. Các Hội thảo này được tổ chức nhằm mục tiêu tăng cường năng lực cho các bên liên quan để triển khai các hoạt động về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích trên thực tế”.

 

Tại các Hội thảo, đại biểu đã được nghe các báo cáo viên giới thiệu các Điều ước quốc tế có liên quan, các quy định pháp luật của Việt Nam về ABS và các ví dụ thực tiễn trong triển khai việc tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích. Bên cạnh đó, đại biểu tham dự cũng được tham gia vào quá trình thảo luận chuyên sâu các vấn đề về ABS cũng như làm các bài tập nhóm về các nội dung liên quan đến phạm vi áp dụng của Nghị định 59/2017/NĐ-CP trong các trường hợp tiếp cận nguồn gen trong thực tế; việc đàm phán, thỏa thuận hợp đồng ABS; các lưu ý khi thỏa thuận chia sẻ lợi ích theo các hình thức được quy định tại các văn bản hiện hành.

Một số hình ảnh tại Hội thảo:

Các đại biểu tham dự Hội thảo tại Thành phố Hồ Chí Minh

Các đại biểu tham dự Hội thảo tại Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Các đại biểu tham dự Hội thảo tại Tp. Huế

TS. Phạm Anh Cường thuyết trình tại Hội thảo

Bà Hoàng Thị Thanh Nhàn và các báo cáo viên trao Chứng nhận cho các học viên tham gia tập huấn về ABS

 

__LNH__

Chia sẻ