Hội thảo tập huấn cho Khu vực châu Á – Thái Bình Dương về xây dựng các biện pháp trong thực thi Nghị định thư Nagoya

Hội thảo tập huấn cho Khu vực châu Á – Thái Bình Dương về xây dựng các biện pháp trong thực thi Nghị định thư Nagoya

Nghị định thư Nagoya về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ công bằng, hợp lý lợi ích phát sinh từ việc sử dụng nguồn gen trong khuôn khổ Công ước Đa dạng sinh học (sau đây gọi tắt là Nghị định thư Nagoya về ABS) được thông qua tại Hội nghị lần thứ 10 các bên tham gia Công ước Đa dạng sinh học (COP-CBD 10) ngày 29 tháng 10 năm 2010 tại Nagoya, Nhật Bản và đã chính thức có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 10 năm 2014. Nghị định thư đưa ra mục tiêu: Chia sẻ công bằng, hợp lý lợi ích phát sinh từ việc sử dụng nguồn gen, từ đó đóng góp cho công tác bảo tồn và sử dụng bền vững các thành phần của đa dạng sinh học. Với mục tiêu như trên, Nghị định thư Nagoya về ABS lần đầu tiên chính thức điều chỉnh một số vấn đề cơ bản đảm bảo việc tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích (ABS) được thực thi như: các định nghĩa về mục tiêu, thuật ngữ, phạm vi và mối quan hệ với các văn kiện quốc tế khác, các nguyên tắc và các yêu cầu chính về chia sẻ lợi ích công bằng và hợp lý khi tiếp cận nguồn gen, tri thức truyền thống, các cơ chế để thực thi bao gồm cả cơ chế chia sẻ lợi ích đa phương và cơ chế trao đổi thông tin về ABS, các biện pháp để thúc đẩy nâng cao nhận thức, xây dựng năng lực và hoạt động chuyển giao công nghệ về ABS. Đây được xem như những thành tựu chính trong sự phát triển về luật pháp và chính sách quốc tế về ABS.

Tính đến nay, đã có 105 quốc gia và vùng lãnh thổ phê chuẩn, gia nhập Nghị định thư Nagoya về ABS. Việt Nam chính thức gia nhập và trở thành thành viên của Nghị định thư Nagoya về ABS từ năm 2014.

Nhằm tăng cường năng lực trong việc triển khai Nghị định thư Nagoya ở cấp khu vực và cấp quốc gia, Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học (Tổng cục Môi trường) phối hợp cùng Ban thư ký Công ước đa dạng sinh học (SCBD) và Tổ chức phát triển luật quốc tế (IDLO) tổ chức Hội thảo tập huấn cho Khu vực châu Á – Thái Bình Dương về xây dựng các biện pháp trong thực thi Nghị định thư Nagoya, cụ thể như sau:

  • Thời gian: Từ ngày 28/5/2018 đến ngày 01/6/2018
  • Địa điểm: Khách sạn Royal Lotus Đà Nẵng, 120A Đường Nguyễn Văn Thoại, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.
  • Thành phần tham dự: Các chuyên gia làm việc trong lĩnh vực đa dạng sinh học đến từ Việt Nam và từ các quốc gia khác: Costa Rica; Bahrain; Bhutan; Trung Quốc; Ấn Độ; Indonesia; Iran; Jordan; Lào; Nepal; Myanmar; Pakistan; Philippine; Canada…

Phát biểu tại buổi Hội thảo, Bà Hoàng Thị Thanh Nhàn – Cục Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học cho biết: “Trong thời gian qua, Việt Nam đã nỗ lực tham gia và thực hiện các điều ước quốc tế về đa dạng sinh học như: Công ước Đa dạng sinh học; Nghị định thư Cartagena; Công ước RAMSAR về đất ngập nước…Năm 2014, với việc trở thành thành viên của Nghị định thư Nagoya, như nhiều quốc gia khác, Việt Nam coi ABS là vấn đề khá mới mẻ, phức tạp và cần xây dựng năng lực nhiều hơn nữa. Vì vậy, Hội thảo được tổ chức sẽ cung cấp cho Việt Nam không chỉ là nhữg kiến thức cần thiết mà còn là cơ hội tuyệt vời để chia sẻ kinh nghiệm trong việc phát triển khung pháp lý để thực hiện Nghị định thư Nagoya”.

Bà Hoàng Thị Thanh Nhàn Nhàn – Cục Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học phát biểu tai Hội thảo

Chia sẻ về các hoạt động ABS tại Việt Nam, Ông Đào Thái Hà – Cục Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học cho biết: “Việt Nam là điểm nóng về đa dạng sinh học, nhằm bảo tồn và sử dụng bền vững tài nguyên đa dạng sinh học, trong thời gian qua, Chính phủ Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản Luật và dưới luật, cũng như các chiến lược, quy hoạch về bảo tồn đa dạng sinh học như: Luật Đa dạng sinh học (năm 2008); Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (năm 2013); Quy hoạch tổng thể đa dạng sinh học của cả nước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (năm 2014) và Nghị định ABS (năm 2017). Kể từ khi Nghị định ABS được ban hành, đến nay Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành 10 Quyết định cho phép đưa nguồn gen ra nước ngoài phục vụ nghiên cứu không vì mục đích thương mại. Trong thời gian tới Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tăng cường năng lực, nâng cao nhận thức; tạo điều kiện cho phát triển mối quan hệ đối tác nghiên cứu trong và ngoài nước, chuyển giao công nghệ, cũng như trong việc tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen.”

Ông Đào Thái Hà – Cục Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học phát biểu tại Hội thảo

Bà Nguyễn Thị Hồng Thanh – Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết thêm: “Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan nhà nước có thẩm quyển cấp phép ABS theo quy định tại Nghị định số 59/2017/NĐ-CP. Trong khoảng thời gian thực hiện Nghị định 59/NĐ-CP, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tiếp nhận 5 hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tiếp cận nguồn gen, trong đó 3 hồ sơ có mục đích phi thương mại và 2 hồ sơ có mục đích thương mại. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện ABS, chúng ta vẫn gặp phải một số khó khăn như nhận thức còn hạn chế, cơ sở dữ liệu về nguồn gen và tri thức truyền thống chưa được cập nhật đầy đủ… Vì vậy, trong thời gian tới, chúng ta cần rà soát lại các quy định pháp luật, tăng cường thêm sự phối hợp giữa các cơ quan đầu mối quốc gia, đẩy mạnh hợp tác quốc tế để việc triển khai ABS có hiệu quả.”

Bà Nguyễn Thị Hồng Thanh – Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường trình bày tại Hội thảo

Hội thảo được tổ chức để các chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm về việc phát triển khung pháp lý trong việc thực hiện Nghị định thư Nagoya trong khu vực.  Thông qua Hội thảo, đại biểu có thể tư vấn, thực hiện, tiến đến việc thiết lập các khuôn khổ luật pháp và quy định nhằm thực hiện Nghị định thư Nagoya. Để biết thêm thông tin chi tiết đề nghị liên hệ: Bà Nguyễn Đặng Thu Cúc, Cục Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học (Tổng cục Môi trường), điện thoại: 0942868636, thư điện tử: cucnguyen.bca@gmail.com

Đại biểu tham dự Hội thảo

Hồng Ngân

(Dự án ABS)

Chia sẻ