Hội thảo: Tăng cường năng lực và nâng cao nhận thức của các bên liên quan về sử dụng bền vững nguồn gen và bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Hội thảo: Tăng cường năng lực và nâng cao nhận thức của các bên liên quan về sử dụng bền vững nguồn gen và bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Ngày Quốc tế về đa dạng sinh học được khởi xướng bởi Liên hiệp quốc năm 1993 nhằm nâng cao hiểu biết và nhận thức về các vấn đề đa dạng sinh học. Đa dạng sinh học là nguồn hàng hóa thiết yếu, nguồn cung cấp các dịch vụ sinh thái, nguồn sống cho tất cả chúng ta. Lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế  Đa dạng sinh học hàng năm là dịp để phản ánh trách nhiệm của chúng ta trong việc bảo vệ di sản quý giá này cho các thế hệ tương lai.

Trong khuôn khổ Dự án “Xây dựng năng lực cho việc phê chuẩn và thực hiện Nghị định thư Nagoya về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích ở Việt Nam” (gọi tắt là ABS). Nhằm mục đích tuyên truyền tăng cường năng lực và nâng cao nhận thức của các bên liên quan về việc sử dụng bền vững nguồn gen; bảo tồn đa dạng sinh học nhằm hưởng ứng ngày Quốc tế đa dạng sinh học thế giới trên địa bàn tỉnh Lào Cai, ngày 18/5/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp Ban Quản lý dự án tổ chức Hội thảo “Tăng cường năng lực và nâng cao nhận thức của các bên liên quan về việc sử dụng bền vững nguồn gen”. Tham dự và chủ trì cuộc họp có ông Lưu Đức Cường – Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường và ông Nguyễn Thành Vĩnh – Phó cục trưởng Cục Bảo tồn Thiên nhiên và Đa dạng sinh học.

Ông Nguyễn Thành Vĩnh – Cục Bảo tồn Thiên nhiên và Đa dạng sinh học phát biểu tại Hội thảo

Tại buổi Hội thảo có sự tham gia của đại diện các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, các Công ty có hoạt động du lịch sinh thái, các Công ty có hoạt động liên quan đến kinh doanh dịch vụ cây thuốc, UBND huyện Sa Pa và xã Tả Phìn. Các đại biểu tham gia nghe và thảo luận các chuyên đề: Triển khai Nghị định 59/2017/NĐ-CP ngày 12/5/2017 về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen. tình hình công tác quản lý đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh; chia sẻ mô hình quản lý rừng cộng đồng tại xã Tòng Sành, huyện Bát Xát; tuyên truyền một số văn bản chỉ đạo điều hành trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Ông Lương Công Hoàn – Chi cục Kiểm lâm Lào Cai phát biểu tại Hội thảo

Thông qua buổi Hội thảo các đại biểu tham dự chia sẻ kinh nghiệm về các mô hình quản lý rừng cộng đồng; cách thức quản lý đa dạng sinh học, sự phối hợp giữa các ngành các cấp trong hoạt động tuyên truyền góp phần nâng cao năng lực, nhận thức của cán bộ và cộng đồng về công tác quản lý đa dạng sinh học; những khó khăn vướng mắc trong việc tiếp cận và chia sẻ lợi ích từ việc tiếp cận nguồn gen./.

                                                                                              Nguyễn Thị Phương

Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Lào Cai

Chia sẻ