Hội thảo khu vực chia sẻ kinh nghiệm về quyền sở hữu trí tuệ, đa dạng sinh học và cộng đồng bản địa đối với ABS và tri thức truyền thống gắn với nguồn gen

Hội thảo khu vực chia sẻ kinh nghiệm về quyền sở hữu trí tuệ, đa dạng sinh học và cộng đồng bản địa đối với ABS và tri thức truyền thống gắn với nguồn gen

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trung tâm đa dạng sinh học Asean (ACB) và Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học (BCA), từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 6 năm 2019, Trung tâm đa dạng sinh học Asean tổ chức Hội thảo khu vực chia sẻ kinh nghiệm về quyền sở hữu trí tuệ, đa dạng sinh học và cộng đồng bản địa đối với ABS và tri thức truyền thống gắn với nguồn gen tại Khách sạn Movenpick Hà Nội.

Đại biểu tham dự tại Hội thảo

Mục tiêu của Hội thảo nhằm cập nhập mức độ nhận thức của các bên tham gia về các phát triển liên quan đến đa dạng sinh học, sở hữu trí tuệ và tri thức truyền thống liên quan đến đa dạng sinh học, từ đó, thiết lập, quản lý và sử dụng chúng làm cơ sở để phát triển chính sách tại chính quốc gia của mình. Hội thảo thu hút sự tham gia của các đại diện đến từ các quốc gia khác nhau: Peru, Thái Lan, Philipin, Ấn Độ, CHDC Nhân dân Lào, Campuchia, Indonesia, Việt Nam…; đại diện của các tổ chức quốc tế như WIPO, WHO, ITPGRFA và một vài tổ chức phi chính phủ khác.

Ông Phạm Anh Cường, Cục trưởng Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học phát biểu khai mạc Hội thảo

          Phát biểu khai mạc tại Hội thảo, ông Phạm Anh Cường – Cục trưởng Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học cho biết: “Ngày 12 tháng 5 năm 2017, Nghị định 59/2017/NĐ-CP về Quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen (gọi tắt là Nghị định về ABS) được ban hành nhằm nội luật hóa các quy định của Nghị định thư Nagoya mà Việt Nam là quốc gia thành viên. Sau 02 năm triển khai và thực hiện Nghị định về ABS, Việt Nam đã đạt được một số thành tựu nhất định, tuy nhiên bên cạnh đó vẫn cần phải xây dựng thêm các quy định về Quyền sử hữu trí tuệ và tri thức truyền thống có liên quan đến nguồn gen để chuẩn bị cho việc sửa đổi Luật đa dạng sinh học trong thời gian tới. Thông qua Hội thảo, tôi hy vọng chúng ta có thể chia sẻ những kinh nghiệm và bài học của quốc gia mình để đóng góp và giúp đỡ lẫn nhau cho sự phát triển tốt đẹp của toàn cầu.”

Một số hình ảnh tại Hội thảo:

 

 

 

 

Hồng Ngân

(Dự án ABS)

Chia sẻ