Chia sẻ thông tin về công tác quản lý nguồn gen, tri thức truyền thống về nguồn gen

Chia sẻ thông tin về công tác quản lý nguồn gen, tri thức truyền thống về nguồn gen

Với mục tiêu tìm hiểu thông tin và định hướng xây dựng thỏa thuận ABS (kết quả đầu ra của dự án), mô hình bảo tồn tại chỗ, hương ước cộng đồng….Ngày 16/8/2017 Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp Ban quản lý dự án ABS tổ chức Hội thảo chia sẻ thông tin về công tác quản lý nguồn gen, tri thức truyền thống về nguồn gen và tham vấn về các can thiệp của Dự án “Tăng cường năng lực triển khai và thực hiện Nghị định thư Nagoya về ABS” trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Tại buổi Hội thảo đồng chí Phạm Anh Cường – Cục trưởng Cục Bảo tồn đa dạng sinh học, Phó giám đốc dự án đã giới thiệu sơ lược các hoạt động của dự án, tổng quan về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích nguồn gen. Đồng chí Lê Ngọc Dương – Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã sơ lược công tác quản lý nguồn gen và tri thức truyền thống trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Phó Cục trưởng Cục Bảo tồn Đa dạng sinh học Phạm Anh Cường phát biểu tại Hội thảo

Tại buổi Hội thảo có sự tham gia của các chuyên gia của dự án ABS đặc biệt bà Maria Julia Oliva – Chuyên gia của Dự án; các Sở ngành, các Công ty có hoạt động liên quan đến kinh doanh dịch vụ cây thuốc, UBND huyện Sa Pa và xã Tả Phìn. Các đại biểu tham gia đã thảo luận, chia sẻ công tác quản lý và công nhận bài thuốc gia truyền; Chương trình lưu giữ và bảo tồn nguồn gen (thuộc Chương trình quỹ gen); Công tác quản lý nguồn gen cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh.

Là nơi được dự án lựa chọn làm điểm trình diễn mô hình tại buổi Hội thảo UBND xã Tả Phìn đã có bài chia sẻ về Công tác quản lý bảo tồn đa dạng sinh học, và nguồn gen, tri thức truyền thống trên địa bàn xã Tả Phìn – thực trạng những vấn đề đặt ra hiện nay, trong khuôn khổ dự án xã đề xuất một số nội dung:

Một là, khảo sát, kiểm chứng khoa học, tư liệu hóa danh mục thông tin, cơ sở dữ liệu các nguồn gen quí cần được quản lý, bảo tồn gắn với bổ sung qui hoạch vùng, kế hoạch phát triển nông lâm nghiệp của huyện, của tỉnh.

Tư liệu hóa các tri thức văn hóa truyền thống, công nhận giá trị của các tri thức gắn với không gian văn hóa cộng đồng gắn với bổ sung qui hoạch, kế hoạch phát triển du lịch – dịch vụ của huyện, của tỉnh.

Hai là, xây dựng mô hình quản lý rừng cộng đồng có hiệu quả gắn với bảo vệ ĐDSH, bảo tồn nguồn gen và chia sẻ lợi ích giữa các chủ thể tham gia tại 1 đến 2 thôn trên địa bàn xã với quy mô diện tích phù hợp. Trên cơ sở đó sẽ xây dựng bổ sung nội dung hương ước thôn bản về bảo vệ rừng cộng đồng gắn với bảo vệ ĐDSH, bảo tồn nguồn gen và chia sẻ lợi ích.

Ba là, trong quá trình triển khai mô hình trình diễn xã, đề nghị DA phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã, huyện, tỉnh và các ngành liên quan xác định rõ việc bán sản phẩm tương mại cho người tiêu dùng tắm nước lá thuốc của đồng bào dân tộc Dao Đỏ Tả Phìn là bài thuốc chữa bệnh hay là liệu trình vật lý trị liệu hay là một phương pháp chăm sóc sức khỏe tộc truyền?

Bốn là, đề nghị nghiên cứu, phối hợp nghiên cứu sản xuất 01 sản phẩm thương mại mới trên nền tảng các tri thức bản địa truyền thống phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội củ cộng đồng các dân tộc trên địa bàn xã.

Đại biểu tại Hội thảo

Thông qua buổi Hội thảo toàn bộ đại biểu được tiếp cận, chia sẻ thông tin về công tác quản lý nguồn gen, tri thức truyền thống về nguồn gen; kinh nghiệm về cách thức tiếp cận, lưu giữ, bảo tồn và chia sẻ lợi ích từ nguồn gen, mô hình bảo tồn tại chỗ nguồn gen quý hiếm, kế hoạch hoạt động của dự án, sự phối hợp giữa các ngành, các cấp trong công tác tuyên truyền, các hoạt động cụ thể của dự án nhằm thực hiện Nghị định thư Nagoya về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích ở Việt Nam. Giúp cho Lào Cai tăng cường năng lực, nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý và cộng đồng địa phương về cách tiếp cận nguồn gen, chia sẻ lợi ích; nhân rộng các mô hình cộng đồng về bảo vệ đa dạng sinh học trên địa bàn./.

                                                                           Nguyễn Thị Phương

Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Lào Cai

Chia sẻ