Góp ý hoàn thiện kế hoạch thực hiện Dự án ABS tại Lào Cai

Góp ý hoàn thiện kế hoạch thực hiện Dự án ABS tại Lào Cai

Sáng 29/11, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ban Quản lý Dự án ABS thuộc Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) tổ chức Hội thảo góp ý hoàn thiện kế hoạch thực hiện Dự án “Xây dựng năng lực cho việc phê chuẩn và thực hiện Nghị định thư Nagoya về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích tại Việt Nam”.

Dự án “Xây dựng năng lực cho việc phê chuẩn và thực hiện Nghị định thư Nagoya về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích tại Việt Nam” (gọi tắt là Dự án ABS) được Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) tài trợ thông qua Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP). Tại Việt Nam, dự án do Tổng cục Môi trường chủ trì. Dự án ABS được xây dựng tập trung vào việc bảo tồn nguồn gen, xây dựng và đảm bảo việc thực hiện các quy định về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích thu được từ việc sử dụng nguồn gen phù hợp với Nghị định thư Nagoya, đảm bảo chia sẻ công bằng và hợp lý lợi ích từ nguồn gen.

Dự án ABS được thiết kế với 4 hợp phần, trong đó hợp phần 4 “Triển khai mô hình thí điểm hợp tác công tư về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích” dự kiến sẽ thực hiện trình diễn thí điểm tại thôn Tả Chải, xã Tả Phìn (Sa Pa). Theo đại diện của Ban Quản lý Dự án ABS, qua quá trình nghiên cứu và phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh Lào Cai và đối tác Công ty Sapanapro đã lựa chọn phát triển tập trung chủ yếu vào 3 sản phẩm chính: Sản phẩm spa thư giãn, sản phẩm xông tắm, sản phẩm ngâm chân. Những sản phẩm trên đều có nguồn nguyên liệu là các loại cây, lá, củ, quả của người Dao đỏ tại xã Tả Phìn.

Đại biểu tham gia thảo luận

Các hoạt động thỏa thuận hợp tác của dự án sẽ được thực hiện với sự hỗ trợ của ban cố vấn là các nhà định hướng kinh doanh, có hiểu biết về thị trường nguồn gen và mô hình kinh doanh. Các tổ chức nghiên cứu thực hiện dự án sẽ được lựa chọn thông qua hình thức đấu thầu cạnh tranh, sau đó UBND tỉnh Lào Cai sẽ ký kết thỏa thuận hợp tác với các tổ chức nghiên cứu.

Tại hội thảo, các chuyên gia của dự án và đại biểu đã thảo luận, trong đó tập trung làm rõ về tính khả thi của dự án, vai trò, trách nhiệm của các bên liên quan và đối tác…

BA ZIN

baolaocai.vn

Chia sẻ