Giới thiệu tổng quan về Lào Cai, tài nguyên thiên nhiên, nguồn gen