Giới thiệu phần mềm CSDL về nguồn gen và tri thức truyền thống tỉnh Lào Cai

Giới thiệu phần mềm CSDL về nguồn gen và tri thức truyền thống tỉnh Lào Cai

Trong khuôn khổ triển khai hợp phần Dự án ABS tại tỉnh Lào Cai, ngày 12/9/2019, Ban Quản lý dự án ABS phối hợp với Trung tâm Tài nguyên thực vật (đơn vị tư vấn) và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai tổ chức Hội thảo “Giới thiệu và tham vấn ý kiến phần mềm cơ sở dữ liệu về nguồn gen và tri thức truyền thống tỉnh Lào Cai”. Hội thảo thu hút sự tham gia của các đại diện đến từ các sở, ban, ngành liên quan của tỉnh Lào Cai, các vườn quốc gia, khu bảo tồn trên địa bàn của tỉnh… Đồng chủ trì Hội thảo là ông Phạm Anh Cường – Cục trưởng Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học, kiêm Phó Giám đốc Dự án ABS và ông Lê Ngọc Dương – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai.

Ông Phạm Anh Cường, Cục trưởng Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học

Lào Cai là tỉnh có tính đa dạng sinh học (ĐDSH) cao và kho tri thức truyền thống (TTTT) về sử dụng nguồn gen phong phú. Tuy nhiên, việc điều tra, đánh giá, thiết lập cơ sở dữ liệu (CSDL) về nguồn gen và các TTTT có liên quan trên địa bàn tỉnh chưa được thực hiện có hệ thống. Công tác bảo tồn, khai thác, sử dụng ĐDSH nói chung và việc quản lý, bổ sung quy hoạch, kế hoạch phát triển của tỉnh nói riêng gặp nhiều khó khăn do hệ thống thông tin còn nhiều hạn chế. Trước tình hình đó, việc khảo sát, xây dựng tư liệu về nguồn gen và TTTT liên quan tại tỉnh Lào Cai và tích hợp hệ thống dữ liệu quốc gia là việc làm cấp thiết.

Ông Lê Ngọc Dương (đứng phát biểu), Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Lào Cai

Phần mềm ABS phiên bản 1.0 được phát triển trên nền tảng web-base giúp cho quản trị viên và người truy cập internet dễ dàng truy vấn thông dữ liệu, kết xuất, in dữ liệu theo yêu cầu. Phần mềm hiện tại quản lý thông tin, dữ liệu của nguồn gen sinh vật và TTTT liên quan đến nguồn gen sinh vật gồm: (1) Nguồn gen thực vật (cây nông nghiệp, cây lâm nghiệp, cây thuốc); (2) Nguồn gen động vật (vật nuôi, loài hoang dã); (3) Nguồn gen thủy sản; (4) TTTT liên quan trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Đối tượng sử dụng mà phần mềm hướng tới gồm 3 nhóm: (i) Quản trị hệ thống; (ii) Quản lý thông tin và (iii) Tra cứu thông tin. Bên cạnh khả năng quản lý, cung cấp thông tin, người dùng cũng có thể tải lên thông tin khi phát hiện nguồn gen và TTTT của địa phương mà chưa có trong CSDL.

Ông Phạm Hùng Cương, Phó Giám đốc Trung tâm Tài nguyên thực vật giới thiệu kết quả điều tra và phần mềm ABS phiên bản 1.0

Trao đổi tại Hội thảo, ông Tăng Văn Hạnh, Phó Giám đốc sở Thông tin và truyền thông cho biết: “Việc sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu xác định được nguồn gen cần bảo tồn có ý nghĩa quản bá về nguồn gen cho các đối tượng. Tuy nhiên, do Lào Cai chủ yếu là cộng đồng người dân tộc, sẽ khó cho việc tiếp cận công nghệ cao để tra cứu. Dự án và tư vấn có thêm nghiên cứu về vấn đề này để có thể phổ biến rộng rãi phần mềm”.

Đồng quan điểm với ông Tăng Văn Hạnh, bà Mã Én Hằng, Phó trưởng Ban dân tộc tỉnh cho biết “Phần mềm cung cấp nhiều thông tin về nguồn gen và TTTT hữu ích của Lào Cai và các tỉnh thành khác. Đây là việc làm hữu ích để bảo tồn và ngăn ngừa phá hại nguồn gen quý hiếm, Dự án và tư vấn nên tiếp tục cập nhật và phát triển phần mềm thêm nhiều tính năng mở để có thể cập nhật thêm thông tin. Ngoài ra cũng nên bổ sung thêm phần hình ảnh vào phần tra cứu để phù hợp hơn cho người dân tiếp cận”.

Cũng tại buổi Hội thảo này, Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học cũng trình bày giới thiệu 02 Nghị định mới là Nghị định 66/2019/NĐ-CP ngày ngày 29 tháng 07 năm 2019 về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước và Nghị định số 64/2019/NĐ-CP ngày 16 tháng 07 năm 2019 sửa đổi điều 7 Nghị định số 160/2013/NĐ-CP về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Thông qua Hội thảo, các đại biểu tham dự đã đóng góp ý kiến xây dựng phần mềm theo hướng thuận tiện trong việc tra cứu thông tin cho các đối tượng sử dụng. Các ý kiến góp ý của đại biểu đã được các chuyên gia tiếp thu và tiếp tục chỉnh sửa để bàn giao cho tỉnh quản lý, sử dụng trong thời gian tới.

 

_Phòng LGA_

 

 

 

Chia sẻ