Đào tạo về đăng ký đa dạng sinh học ở Munger, Bihar

Đào tạo về đăng ký đa dạng sinh học ở Munger, Bihar

UCN Ấn Độ đã khởi xướng chương trình đào tạo “Lành mạnh cho tương lai bền vững” tại quận Munger của Bihar. Mục tiêu của chương trình là làm sống lại các dịch vụ hệ sinh thái giúp thực hiện nông nghiệp bền vững, thúc đẩy đa dạng sinh học trong và xung quanh các hoạt động nông nghiệp.

Nhóm dự án nhận thấy, nếu chỉ khuyến khích các loại cây trồng nông nghiệp như lúa mì, lúa và ngô và các loại cây trồng làm vườn như xoài và vải sẽ không đảm bảo nông nghiệp bền vững hay sự hồi sinh của đa dạng sinh học địa phương. Vì vậy, nhóm dự án cho rằng, cộng đồng địa phương cần phải được nhận thức về tầm quan trọng của đa dạng sinh học, lợi ích của nó đối với nông nghiệp và các hoạt động liên minh. Do đó, IUCN phối hợp với Công ty TNHH ITC đã tổ chức một chương trình đào tạo kéo dài hai ngày về đa dạng sinh học tại làng Maheshpur.

Khóa đào tạo được tổ chức với sự hỗ trợ kỹ thuật của TS. Sudipto Chatterjee, từ Đại học TERI, một thành viên của IUCN.

Khóa đào tạo về đa dạng sinh học ở  Munger, Bihar, Ấn Độ.

Vào ngày đầu tiên của khóa đào tạo, những người tham gia được giới thiệu về khái niệm đa dạng sinh học và tầm quan trọng của nó đối với cảnh quan nông nghiệp. Tiến sĩ Chatterjee giải thích những lợi ích hàng ngày mà người dân nhận được từ cảnh quan sinh học, đưa ra các ví dụ phù hợp ở địa phương. Ông cũng giải thích tại sao một loạt các loại cây, cây bụi, thảo dược và cỏ được yêu cầu duy trì đa dạng sinh học của một khu vực.

Ba đội được thành lập với những người tham gia từ ba nhóm khác nhau được hướng dẫn mang theo một hoặc hai mẫu thực vật từ khu vực gần đó, dán chúng vào một tờ giấy biểu đồ. Sau đó, họ được yêu cầu viết về việc sử dụng các cây này trên biểu đồ, và cuối cùng trình bày những phát hiện của họ cho nhóm lớn hơn.

Sau khi tất cả các bài thuyết trình kết thúc, Tiến sĩ Chatterjee giải thích với những người tham gia rằng đây là cách đăng ký đa dạng sinh học, và tất cả các làng nên chuẩn bị hồ sơ cho tất cả các loài có sẵn gần làng của họ.

Những người tham gia khóa đào tạo được giới thiệu về cách đăng ký đa dạng sinh học.

Vào ngày thứ hai, Tiến sĩ Chatterjee đã giảng dạy cho các nhóm về khái niệm Ủy ban Quản lý Đa dạng sinh học (BMC) và yêu cầu ba nhóm thành lập BMC. Một lần nữa, ông nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc duy trì hồ sơ trong đăng ký đa dạng sinh học. Ông đề nghị rằng trang đầu tiên của sổ đăng ký nên có một bản đồ của ngôi làng nơi đăng ký đã được chuẩn bị. Ông cũng giải thích về vai trò và trách nhiệm của BMC.

Kết thúc chương trình đào tạo, ông Aditya Petwal từ IUCN Ấn Độ chia sẻ với những người tham gia phương pháp đăng ký BMC với Chính phủ và làm cho nó trở thành một cơ quan pháp lý chịu trách nhiệm duy trì đa dạng sinh học của khu vực. Ông cũng thảo luận về một số loài cực kỳ nguy cấp đang bị cộng đồng bỏ rơi. Nếu không có sự tham gia của cộng đồng, rất khó để xác định và bảo tồn các loài bị đe dọa.

Khi kết thúc khóa đào tạo, nông dân địa phương cho rằng họ đã quan tâm hơn đến các loài khác nhau trong môi trường xung quanh và họ muốn ghi lại đa dạng sinh học địa phương theo cách có hệ thống tương tự trong tương lai.

Tuyết Chinh

https://baotainguyenmoitruong.vn

Chia sẻ