Danh mục đã cấp phép

Danh mục đã cấp phép

Tổ chức/Cá nhân được cấp giấy Mục đích tiếp cận nguồn GEN Tên nguồn GEN Số QĐ Ngày cấp
Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật Giám định tên loài nhằm công bố loài mới cho khoa học Thực vật 1243/QĐ-BTNMT 18/04/2018
Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội Nghiên cứu di truyền Vắt 1195/QĐ-BTNMT 16/04/2018
Viện Bảo vệ thực vật Phục vụ việc nghiên cứu về đa dạng di truyền của loài rầy chổng cánh ở Việt Nam không vì mục đích thương mại. Rầy chổng cánh 582/QĐ-BTNMT 27/02/2018
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Phân loại, vòng đời và di truyền quần thể của các loài cá Bống ở Việt Nam không vì mục đích thương mại Cá Bống 93/QĐ-BTNMT 16/01/2018
Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật Phân tích đặc điểm hình thái không vì mục đích thương mại. Dơi 30/QĐ-BTNMT 04/01/2018
Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật Định tên khoa học, nghiên cứu phân tử và tiến hóa của các loài kiến, không vì mục đích thương mại Kiến 2456/QĐ-BTNMT 10/10/2017
Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật Giám định tên loài nhằm công bố loài mới cho khoa học không vì mục đích thương mại. Thạch sùng ngón - Cyrtodactylus 2277/QĐ-BTNMT 22/09/2017