Danh mục đã cấp phép

Danh mục đã cấp phép

Tổ chức/Cá nhân được cấp giấy Mục đích tiếp cận nguồn GEN Tên nguồn GEN Số QĐ Ngày cấp
Viện Bảo vệ thực vật Định danh tên khoa học loài nấm Nấm bệnh khô cành sầu riêng 790/QĐ-BTNMT 27/03/2020
Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật Định tên khoa học bằng việc phân tích đặc điển hình thái kết hợp phân tích cấu trúc phân tử 523 tổ kiến; 64 cá thể thuộc nhóm rết; 114 cá thể bọ xít và 81 cá thể châu chấu 522/QĐ-BTNMT 28/02/2020
Ông Hà Mạnh Linh Nghiên cứu về khu vực phân bố và cấu trúc di truyền quần thể loài cá thơm, thành phần các loài cá tại khu vực nghiên cứu Cá thơm (Plecoglossus altivelis) và các mẫu nước chứa ADN 219/QĐ-BTNMT 22/01/2020
Trường Đại học Nông lâm Thành phố Hồ Chí Minh Điều tra, định danh thành phần thiên địch của rệp sáp bột hồng trên sắn (khoai mì), nghiên cứu đặc điểm sinh học của thiên địch làm cơ sở nghiên cứu phòng trừ rệp bằng biện pháp sinh học. Rệp sáp bột hồng; Ong ký sinh bậc 1; Bọ cánh lưới và Bọ rùa 87/QĐ-BTNMT 13/01/2020
Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương Xét nghiệm bằng kỹ thuật mới Vi rút cúm từ chim di cư 3214/QĐ-BTNMT 18/12/2019
Trung tâm Công nghệ sinh học Thành phố Hồ Chí Minh So sánh khả năng gây bệnh trên cá rô phi để khảo sát hiệu quả bảo vệ của vaccine phòng bệnh sốt xuất huyết trên cá rô phi không vì mục đích thương mại Chủng vi khuẩn Aeromonas Hidrophila 3031/QĐ-BTNMT 28/09/2019
Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương Xét nghiệm bằng kỹ thuật mới Virus cúm gia cầm 2956/QĐ-BTNMT 19/09/2019
Leibniz Center for Tropical Marine Research, Cộng hòa LB Đức Nghiên cứu không vì mục đích thương mại Rong biển và nguyên liệu từ rong biển 3206/QĐ-BTNMT 17/12/2019
Đại học Sư phạm Hà Nội Phân loại, di truyền quần thể Cá bống 2343/QĐ-BTNMT 10/09/2019
Viện sinh thái và Tài nguyên sinh vật Phân tích đặc điểm hình thái và đặc điểm di truyền phân tử Ký sinh trùng trên cá 2101/QĐ-BTNMT 16/08/2019