Danh mục đã cấp phép

Danh mục đã cấp phép

Tổ chức/Cá nhân được cấp giấy Mục đích tiếp cận nguồn GEN Tên nguồn GEN Số QĐ Ngày cấp
Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội Nghiên cứu giải trình tự, phân tích thành phần thức ăn, mức độ đa dạng di truyền của vi sinh vật đường ruột Mẫu phân của các loài Linh trưởng thuộc chi Trachypithecus tại Việt Nam 1247/QĐ-BTNMT 04/06/2020
yyy yyy yyy yyy
xxx xxx xxx xxx
Công ty SporeGen Limited Nghiên cứu vì mục đích thương mại, phát triển sản phẩm thương mại Vi khuẩn (Bacillus spp.) 1240/QĐ-BTNMT 03/06/2020
Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học Nghiên cứu và đánh giá khả năng sinh enzyme Betatransglutaminase của các chủng vi sinh vật Vi khuẩn 1077/QĐ-BTNMT 12/05/2020
Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học Nghiên cứu các đặc tính sinh học nhằm công bố loài mới Vi sinh vật đất 1064/QĐ-BTNMT 11/05/2020
Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật Phân loại thực vật, sinh học phân tử, nghiên cứu hoạt chất sinh học các loài Mẫu tiêu bản thực vật 1043/QĐ-BTNMT 05/05/2020
Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương Nghiên cứu không vì mục đích thương mại Vi rút Dengue; vi rút Zika 1022/QĐ-BTNMT 29/04/2020
Công ty BASF Beauty Care Solutions Frace SAS, Cộng hòa Pháp Nghiên cứu vì mục đích thương mại trong lĩnh vực mỹ phẩm Đan sâm (Salvia miltiorhiza) 963/QĐ-BTNMT 20/04/2020
Bệnh Viện nhi Trung ương Học tập không vì mục đích thương mại 17 loại Vi rút 927/QĐ-BTNMT 14/04/2020