Danh mục đã cấp phép

Danh mục đã cấp phép

Tổ chức/Cá nhân được cấp giấy Mục đích tiếp cận nguồn GEN Tên nguồn GEN Số QĐ Ngày cấp
Đại học Sư phạm Hà Nội Phân loại, di truyền quần thể Cá bống 2343/QĐ-BTNMT 10/09/2019
Viện sinh thái và Tài nguyên sinh vật Phân tích đặc điểm hình thái và đặc điểm di truyền phân tử Ký sinh trùng trên cá 2101/QĐ-BTNMT 16/08/2019
Bà Lê Thị Mai Châm, Trung tâm CNSH Tp. Hồ Chí Minh Nghiên cứu tính đa dạng của nấm rỉ sắt Hemileia spp. ở khu vực nhiệt đới Châu Á Nấm rỉ sắt 2100/QĐ-BTNMT 16/08/2019
Viện Tài nguyên và Môi trường Nghiên cứu di truyền Vắt 1752/QĐ-BTNMT 11/07/2019
Viện sinh thái và Tài nguyên sinh vật Phân tích đặc điểm hình thái và nghiên cứu hoạt chất sinh học Sung kurz (Ficus kurzii King) 1709/QĐ-BTNMT 09/07/2019
Viện Tài nguyên và Môi trường Giải trình tự, phân tích thành phần thức ăn, mức độ đa dạng di truyền của vi sinh vật đường ruột từ mẫu vật của Voọc Mẫu phân của Voọc 1698/QĐ-BTNMT 08/07/2019
Trường ĐH Nông lâm Tp. Hồ Chí Minh Điều tra thành phần loài; nghiên cứu đặc điểm sinh học, vòng đời của các loài. Bọ dừa 1696/QÐ-BTNMT 08/07/2019
Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam Giám định tên loài; nghiên cứu tiến hóa; công bố loài mới cho khoa học, loài ghi nhận mới cho hệ thực vật Việt Nam nếu có; cung cấp và bổ sung thông tin về đa dạng thực vật Việt Nam Mẫu tiêu bản thực vật và mẫu tảo 1606/QĐ-BTNM 26/06/2019
Viện Bảo vệ thực vật Nghiên cứu về đa dạng di truyền và tính kháng thuốc của quần thể rầy nâu và rầy lưng trắng Rầy nâu 1474/QĐ-BTNMT 12/06/2019
Viện sinh thái và Tài nguyên sinh vật Phân tích đặc điểm hình thái và nghiên cứu hoạt chất sinh học Nguồn gen mẫu tiêu bản thực vật 1319/QĐ-BTNMT 28/05/2019