Cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Bộ Tài nguyên và Môi trường

  • Địa chỉ: Số 10 Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm, Hà Nội
  • Người liên hệ: Ths. Nguyễn Bá Tú – Phòng Bảo tồn loài, quản lý nguồn gen và an toàn sinh học, Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học, Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường.
  • Email: tunguyen.bca@gmail.com
  • Website: http://www.vietnamabs.gov.vn

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  • Địa chỉ: Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội
  • Người liên hệ: Ths. Nguyễn Thị Hồng Thanh – Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
  • Email: thanhnth.khcn@mard.gov.vn
  • Website: http://www.mard.gov.vn

Chia sẻ