Cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Bộ Tài nguyên và Môi trường

  • Địa chỉ: Số 10 Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm, Hà Nội
  • Người liên hệ: Ths. Nguyễn Bá Tú – Chuyên viên chính, Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học, Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường.
  • Email: tunguyen.bca@gmail.com
  • Website: http://www.vietnamabs.gov.vn

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  • Địa chỉ: Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội
  • Người liên hệ: Ths. Nguyễn Thị Hồng Thanh – Chuyên viên chính,Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
  • Email: thanhnth.khcn@mard.gov.vn
  • Website: http://www.mard.gov.vn

Chia sẻ