Cơ quan đầu mối quốc gia

Cơ quan đầu mối quốc gia

Bộ Tài nguyên và Môi trường

 

Đầu mối quốc gia đối với Nghị định thư Nagoya

TS. Hoàng Thị Thanh Nhàn – Phó Cục trưởng Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học, Tổng cục Môi trường, Bộ Tài Nguyên và Môi trường

 

Đầu mối quốc gia đối với Trung tâm trao đổi thông tin về ABS (ABS-CH)

Ths. Nguyễn Bá Tú – Chuyên viên chính, Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học, Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Chia sẻ