Cho phép đưa nguồn gen ra nước ngoài phục vụ học tập, nghiên cứu không vì mục đích thương mại

Cho phép đưa nguồn gen ra nước ngoài phục vụ học tập, nghiên cứu không vì mục đích thương mại

Tổ chức/Cá nhân được cấp giấy Mục đích tiếp cận nguồn GEN Tên nguồn GEN Số QĐ Ngày cấp
Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật Định tên khoa học, nghiên cứu phân tử và tiến hóa của các loài kiến, không vì mục đích thương mại Kiến 2456/QĐ-BTNMT 10/10/2017
Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật Giám định tên loài nhằm công bố loài mới cho khoa học không vì mục đích thương mại. Thạch sùng ngón - Cyrtodactylus 2277/QĐ-BTNMT 22/09/2017