Cho phép đưa nguồn gen ra nước ngoài phục vụ học tập, nghiên cứu không vì mục đích thương mại

Cho phép đưa nguồn gen ra nước ngoài phục vụ học tập, nghiên cứu không vì mục đích thương mại

Tổ chức/Cá nhân được cấp giấy Mục đích tiếp cận nguồn GEN Tên nguồn GEN Số QĐ Ngày cấp
Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương Xét nghiệm bằng kỹ thuật mới Vi rút cúm từ chim di cư 3214/QĐ-BTNMT 18/12/2019
Trung tâm Công nghệ sinh học Thành phố Hồ Chí Minh So sánh khả năng gây bệnh trên cá rô phi để khảo sát hiệu quả bảo vệ của vaccine phòng bệnh sốt xuất huyết trên cá rô phi không vì mục đích thương mại Chủng vi khuẩn Aeromonas Hidrophila 3031/QĐ-BTNMT 28/09/2019
Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương Xét nghiệm bằng kỹ thuật mới Virus cúm gia cầm 2956/QĐ-BTNMT 19/09/2019
Đại học Sư phạm Hà Nội Phân loại, di truyền quần thể Cá bống 2343/QĐ-BTNMT 10/09/2019
Viện sinh thái và Tài nguyên sinh vật Phân tích đặc điểm hình thái và đặc điểm di truyền phân tử Ký sinh trùng trên cá 2101/QĐ-BTNMT 16/08/2019
Bà Lê Thị Mai Châm, Trung tâm CNSH Tp. Hồ Chí Minh Nghiên cứu tính đa dạng của nấm rỉ sắt Hemileia spp. ở khu vực nhiệt đới Châu Á Nấm rỉ sắt 2100/QĐ-BTNMT 16/08/2019
Viện Tài nguyên và Môi trường Nghiên cứu di truyền Vắt 1752/QĐ-BTNMT 11/07/2019
Viện sinh thái và Tài nguyên sinh vật Phân tích đặc điểm hình thái và nghiên cứu hoạt chất sinh học Sung kurz (Ficus kurzii King) 1709/QĐ-BTNMT 09/07/2019
Viện Tài nguyên và Môi trường Giải trình tự, phân tích thành phần thức ăn, mức độ đa dạng di truyền của vi sinh vật đường ruột từ mẫu vật của Voọc Mẫu phân của Voọc 1698/QĐ-BTNMT 08/07/2019
Trường ĐH Nông lâm Tp. Hồ Chí Minh Điều tra thành phần loài; nghiên cứu đặc điểm sinh học, vòng đời của các loài. Bọ dừa 1696/QÐ-BTNMT 08/07/2019