Cho phép đưa nguồn gen ra nước ngoài phục vụ học tập, nghiên cứu không vì mục đích thương mại

Cho phép đưa nguồn gen ra nước ngoài phục vụ học tập, nghiên cứu không vì mục đích thương mại

Tổ chức/Cá nhân được cấp giấy Mục đích tiếp cận nguồn GEN Tên nguồn GEN Số QĐ Ngày cấp
Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội Nghiên cứu giải trình tự, phân tích thành phần thức ăn, mức độ đa dạng di truyền của vi sinh vật đường ruột Mẫu phân của các loài Linh trưởng thuộc chi Trachypithecus tại Việt Nam 1247/QĐ-BTNMT 04/06/2020
Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học Nghiên cứu và đánh giá khả năng sinh enzyme Betatransglutaminase của các chủng vi sinh vật Vi khuẩn 1077/QĐ-BTNMT 12/05/2020
Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học Nghiên cứu các đặc tính sinh học nhằm công bố loài mới Vi sinh vật đất 1064/QĐ-BTNMT 11/05/2020
Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật Phân loại thực vật, sinh học phân tử, nghiên cứu hoạt chất sinh học các loài Mẫu tiêu bản thực vật 1043/QĐ-BTNMT 05/05/2020
Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương Nghiên cứu không vì mục đích thương mại Vi rút Dengue; vi rút Zika 1022/QĐ-BTNMT 29/04/2020
Bệnh Viện nhi Trung ương Học tập không vì mục đích thương mại 17 loại Vi rút 927/QĐ-BTNMT 14/04/2020
Viện Bảo vệ thực vật Định danh tên khoa học loài nấm Nấm bệnh khô cành sầu riêng 790/QĐ-BTNMT 27/03/2020
Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật Định tên khoa học bằng việc phân tích đặc điển hình thái kết hợp phân tích cấu trúc phân tử 523 tổ kiến; 64 cá thể thuộc nhóm rết; 114 cá thể bọ xít và 81 cá thể châu chấu 522/QĐ-BTNMT 28/02/2020
Ông Hà Mạnh Linh Nghiên cứu về khu vực phân bố và cấu trúc di truyền quần thể loài cá thơm, thành phần các loài cá tại khu vực nghiên cứu Cá thơm (Plecoglossus altivelis) và các mẫu nước chứa ADN 219/QĐ-BTNMT 22/01/2020
Trường Đại học Nông lâm Thành phố Hồ Chí Minh Điều tra, định danh thành phần thiên địch của rệp sáp bột hồng trên sắn (khoai mì), nghiên cứu đặc điểm sinh học của thiên địch làm cơ sở nghiên cứu phòng trừ rệp bằng biện pháp sinh học. Rệp sáp bột hồng; Ong ký sinh bậc 1; Bọ cánh lưới và Bọ rùa 87/QĐ-BTNMT 13/01/2020