Cho phép đưa nguồn gen ra nước ngoài phục vụ học tập, nghiên cứu không vì mục đích thương mại

Cho phép đưa nguồn gen ra nước ngoài phục vụ học tập, nghiên cứu không vì mục đích thương mại

Tổ chức/Cá nhân được cấp giấy Mục đích tiếp cận nguồn GEN Tên nguồn GEN Số QĐ Ngày cấp
Viện sinh thái và Tài nguyên sinh vật Phân tích đặc điểm hình thái và nghiên cứu hoạt chất sinh học Nguồn gen mẫu tiêu bản thực vật 1319/QĐ-BTNMT 28/05/2019
Viện sinh thái và Tài nguyên sinh vật Nghiên cứu, phân tích đặc điểm hình thái và phân tử Nguồn gen kiến, rết, châu chấu ma 1318/QĐ-BTNMT 28/05/2019
Viện sinh thái và Tài nguyên sinh vật Phân tích đặc điểm hình thái và nghiên cứu hoạt chất sinh học Nguồn gen mẫu tiêu bản thực vật 838/QĐ-BTNMT 05/04/2019
Trường Đại học Cần Thơ Nghiên cứu xác định hoạt tính enzym Nguồn gen vi khuẩn 524/QĐ-BTNMT 07/03/2019
Viện sinh thái và Tài nguyên sinh vật Nghiên cứu phân tử và tiến hóa của loài kiến Nguồn gen kiến 365/QĐ-BTNMT 19/02/2019
Ông Trần Quốc Tuấn, Viện NC&PT CNSH, ĐH Cần Thơ Mô tả đặc điểm di truyền và chức năng gen của hệ sinh vật phân hủy thuốc bảo vệ thực vật có ở đất vùng rễ lúa Nguồn gen vi sinh vật đất 249/QĐ-BTNMT 30/01/2019
Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật Phân tích hình thái, nghiên cứu hoạt chất sinh học Nguồn gen thực vật 3544/QĐ-BTNMT 21/11/2018
Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật Phân tích đặc điểm hình thái lớp Nguồn gen lớp hình nhện và lớp chân kép 3493/QĐ-BTNMT 14/11/2018
Bảo tàng thiên nhiên Phân loại thực vật Nguồn gen thực vật 3492/QĐ-BTNMT 14/11/2018
Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật Giám định tên loài Nguồn gen thực vật 3400/QĐ-BTNMT 08/11/2018