Cải thiện quản lý tài nguyên thủy sản biển Kep

Cải thiện quản lý tài nguyên thủy sản biển Kep

(TN&MT) – Việc thành lập Khu vực Quản lý Thủy sản Biển Koh Por và Koh Tonsay của tỉnh Kep (MFMA), Campuchia góp phần giảm xung đột về sử dụng tài nguyên biển, tăng nguồn lợi thủy sản biển, cải thiện sinh kế của ngư dân ven biển địa phương.

Tỉnh Kep giáp với tỉnh ven biển Kampot của Campuchia và tỉnh Kiên Giang của Việt Nam. MFMA có diện tích 11,307 ha, là môi trường sống của các loài hải cẩu quý hiếm như cá heo Irrawaddy, rùa biển và cá ngựa; và các hệ sinh thái ven biển như rạn san hô, thảm cỏ biển và rừng ngập mặn.

MFMA được thành lập để bảo vệ môi trường sống ven biển, ngăn chặn việc đánh bắt trái phép; giảm xung đột về sử dụng tài nguyên giữa ngư dân địa phương. Đồng thời, đảm bảo thực hành đánh bắt có trách nhiệm và bền vững, quản lý hiệu quả nguồn lợi thủy sản biển và các hệ sinh thái ven biển để cải thiện sinh kế của cộng đồng địa phương.

Trạng thái lành mạnh của thảm cỏ biển trong KEP MFMA

Để thành lập Kep MFMA, Cục Bảo tồn Thủy sản (DFC) đã phối hợp chặt chẽ với Chương trình Rừng ngập mặn cho Tương lai (MFF) của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN), Bảo tồn Biển ở Campuchia (MCC) và SEAFDEC/UNEP/ GEF.

Việc thành lập Khu vực quản lý thủy sản biển Kep phù hợp với luật thủy sản của Campuchia, cụ thể là điều 18, trong đó nêu rõ: “Khu vực quản lý thủy sản bao gồm các vùng sâu, ghềnh và hồ sâu nằm trên sông, hồ Tonle Sap, hồ, rừng ngập mặn, nhóm các đảo, khu vực cỏ biển, khu vực rạn san hô và rừng ngập mặn có tầm quan trọng đối với tính bền vững của nguồn lợi thủy sản sẽ được phân loại là Khu vực Bảo tồn và Bảo tồn Tài nguyên Thủy sản.”

Ngoài ra, Cục quản lý thủy sản của MAFF đang cố gắng thực hiện các nghĩa vụ quốc tế của Campuchia và cam kết đạt được Mục tiêu đa dạng sinh học của tỉnh Aichi vào năm 2020. Mục tiêu 11 yêu cầu ít nhất 17% diện tích mặt nước và đất liền của mỗi bên ký kết, 10% khu vực biển, được chỉ định và quản lý. Đến nay, Campuchia có hai khu bảo tồn biển với tổng diện tích gần 70.000 ha ở ba tỉnh ven biển.

MFMA đã được khoanh vùng thành bốn phần khác nhau để đảm bảo tính bền vững của nguồn lợi thủy sản và nâng cao mức sống của ngư dân ven biển địa phương. Cho đến nay, khoảng 160 khối xi măng đã được thả vào các vùng biển quan trọng trong phạm vi MFMA để bảo vệ các rạn san hô, cỏ biển và tạo ra môi trường sống nhân tạo cho một số loài cá quan trọng.

Hoạt động đánh cá quy mô nhỏ trong MFMA, KEP

Ông Ouk Vibol, Giám đốc Cục Bảo tồn Thủy sản Campuchia cho biết, Kep MFMA là một thành tựu lớn sau khi Koh Rong MFMA đầu tiên (nay là Công viên Biển Quốc gia Koh Rong thuộc thẩm quyền của Bộ Môi trường) được thành lập. Kep MFMA có sự tham gia quản lý của các bên liên quan sẽ làm tăng trữ lượng cá biển, cải thiện sinh kế địa phương, bảo vệ môi trường sống tự nhiên, tăng cường sự phong phú của các loài cá biển và giảm hoạt động đánh cá bất hợp pháp.

Trong tương lai, với sự hỗ trợ tài chính và kỹ thuật của MFF / IUCN phối hợp với dự án bảo tồn biển Campuchia và SEAFDEC / UNEP / GEF, DFC / FiA sẽ chuẩn bị kế hoạch quản lý 5 năm cho khu vực quản lý thủy sản mới thành lập này, cung cấp một hướng chiến lược cho các hoạt động quản lý và thu hút thêm kinh phí để quản lý khu vực này hiệu quả hơn.

Ngoài ra, Cục Bảo tồn Thủy sản sẽ tiến hành một loạt các sự kiện nâng cao nhận thức cộng đồng về việc thành lập Kep MFMA. Cùng với đó, phổ biến chi tiết vai trò và chức năng của khu vực này cho các đối tượng rộng hơn; phân định ranh giới của khu vực để tuần tra và quản lý hiệu quả hơn.

Tuyết Chinh

https://baotainguyenmoitruong.vn

Chia sẻ