Bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen ở Việt Nam

Bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen ở Việt Nam

Việt Nam được ghi nhận là một trong những quốc gia có đa dạng sinh học cao của thế giới với nhiều kiểu hệ sinh thái, các loài sinh vật và nguồn gen phong phú, đặc hữu. Đến nay Việt Nam đã xác định được hơn 49.000 loài sinh vật, bao gồm 7.500 loài/chủng vi sinh vật; 20.000 loài thực vật trên cạn và dưới nước; 10.500 loài động vật trên cạn; 2.000 loài động vật không xương sống và cá ở nước ngọt; có trên 11.000 loài sinh vật biển. Tuy nhiên, trong những năm gần đây với quá trình toàn cầu hoá, sự gia tăng dân số và phát triển kinh tế, các nguồn gen động vật, thực vật, vi sinh vật và cả những kiến thức truyền thống về nguồn gen đang bị mai một, suy thoái và mất dần. Bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen ở Việt Nam là vấn đề vô cùng cấn thiết hiện nay. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đã có buổi phỏng vấn với những chuyên gia đa dạng sinh học về nội dung này:

Chia sẻ