Bảo tồn đa dạng sinh học – Hành động vì thiên nhiên

Bảo tồn đa dạng sinh học – Hành động vì thiên nhiên

Nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới, Việt Nam được nhận định là một trong những trung tâm đa dạng sinh học của thế giới. Đa dạng sinh học đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường. Việc khai thác và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên đa dạng sinh học đảm bảo cho sự phát triển bền vững, an ninh lương thực, sức khỏe cộng đồng từ đó tạo nên sự phát triển cân bằng, ổn định sinh thái, thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu.

Với chủ đề “Hành động vì thiên nhiên” (Time for Nature), năm 2020 là năm quan trọng đối với các quốc gia trong việc cam kết bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học với việc tăng cường đồng loạt các biện pháp, hoạt động nhằm phục hồi các hệ sinh thái bị suy thoái, ứng phó với biến đổi khí hậu, đảm bảo an ninh lương thực, bảo vệ tài nguyên nước.

Văn phòng Dự án ABS giới thiệu phóng sự phản ánh của Đài tiếng nói Việt Nam (VOV) về nội dung nêu trên:

Chia sẻ