Quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích

Quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích

Công cuộc bảo vệ phát triển rừng và bảo tồn đa dạng sinh học vẫn luôn là thách thức đối với các nhà quản lý cũng như những chuyên gia bảo tồn. Trên thực tế, nhiều nguồn gen đặc hữu của Việt Nam đã được đưa ra nước ngoài, thậm chí nhiều nguồn gen không còn ở xuất hiện ở Việt Nam nhưng ở nhiều ngân hàng gen trên thế giới lại vẫn lưu giữ nguồn gen này. Vấn đề đặt ra ở đây là làm thế nào để tiếp cận và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen (ABS)? Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đã phỏng vấn ông Phạm Anh Cường, Cục trưởng Cục Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, kiêm Phó Giám đốc Dự án ABS về nội dung này.

 

Chia sẻ