Tài liệu hướng dẫn đào tạo, tập huấn về ABS

Tài liệu hướng dẫn đào tạo, tập huấn về ABS

“Tài liệu hướng dẫn đào tạo tập huấn về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen” được thiết kế để hướng dẫn giảng viên trong công tác đào tạo, tập huấn về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen (sau đây gọi tắt là ABS)

 

Tài liệu này chỉ ra cách thức tổ chức thực hiện các bài giảng, phương pháp tiến hành, thiết kế mô hình khóa học và thời gian khóa học. Các yêu cầu, mục đích đào tạo được đặt ra khác nhau đối với từng nhóm đối tượng học viên đặc thù cũng như yêu cầu tìm hiểu, nghiên cứu thêm các tài liệu tham khảo, mở rộng bổ sung kèm theo các phần kiến thức cơ bản về ABS.

 

Đây là lần đầu tiên cuốn “Tài liệu hướng dẫn đào tạo, tập huấn về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen” được biên soạn nên không thể tránh khỏi những sai sót. Cuốn tài liệu sẽ được tiếp tục cập nhật, điều chỉnh trong suốt quá trình đào tạo, tập huấn. Nhóm soạn thảo rất mong nhận được ý kiến đóng góp của bạn đọc, những người tham gia các khoá đào tạo, tập huấn cùng với kinh nghiệm và các bài học được chia sẻ qua quá trình triển khai thực tế để lần tái bản sau được tốt hơn.

 

Tải tài liệu tại đây

 

 

 

Chia sẻ