HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN ABS


BẢN TIN

Phú Yên đẩy mạnh bảo tồn nguồn gen bản địa

UBND tỉnh Phú Yên vừa phê duyệt đề án khung các nhiệm vụ bảo tồn nguồn gen cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025. Đây là cơ sở để bảo tồn, lưu giữ, khai thác và phát triển nguồn gen quý hiếm, đặc hữu và có giá trị kinh tế của Phú Yên. Cây cam thảo Đá […]

Thúc đẩy công tác bảo tồn đa dạng sinh học tại VQG Núi Chúa

Trong hai ngày 25 và 26 tháng 11 năm 2021, Đoàn công tác của Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học, Tổng cục Môi trường và Chương trình phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNDP Việt Nam) cùng các chuyên gia đã làm việc với Ban quản lý Vườn quốc […]


THÔNG TIN VÀ HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TIẾP CẬN NGUỒN GEN


MỘT SỐ ẤN PHẨM LIÊN QUAN ĐẾN ABS


CÁC TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN QUAN ĐẾN ABS