HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN ABS


BẢN TIN

Tổng kết Dự án xây dựng năng lực cho việc phê chuẩn và thực hiện Nghị định thư Nagoya về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích tại Việt Nam

Sáng 8/6, Tổng cục Môi trường đã tổ chức Hội thảo trực tuyến tổng kết Dự án “Xây dựng năng lực cho việc phê chuẩn và thực hiện Nghị định thư Nagoya về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích tại Việt Nam” với sự tham gia của đại diện Chương trình Phát […]

Tháng hành động vì môi trường: Chung tay hướng tới ‘tương lai xanh’

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có công văn gửi các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị-xã hội, hiệp hội, tập đoàn, doanh nghiệp và các đơn vị liên quan về việc tổ chức các hoạt động của “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới […]


THÔNG TIN VÀ HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TIẾP CẬN NGUỒN GEN


MỘT SỐ ẤN PHẨM LIÊN QUAN ĐẾN ABS


CÁC TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN QUAN ĐẾN ABS