HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN ABS


BẢN TIN

Bảo vệ nguồn gen quý

Để lưu giữ, bảo tồn nguồn gen, nhân giống được những loài cây thuốc quý, hiếm của núi rừng Hoàng Liên, những năm qua, các cán bộ Trung tâm Nghiên cứu dược liệu Sa Pa đang ngày đêm “ăn ngủ” cùng các loài cây quý. Nhân giống cây sâm Ngọc Linh tại Sa Pa. Sâm […]

Tổng kết Dự án xây dựng năng lực cho việc phê chuẩn và thực hiện Nghị định thư Nagoya về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích tại Việt Nam

Sáng 8/6, Tổng cục Môi trường đã tổ chức Hội thảo trực tuyến tổng kết Dự án “Xây dựng năng lực cho việc phê chuẩn và thực hiện Nghị định thư Nagoya về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích tại Việt Nam” với sự tham gia của đại diện Chương trình Phát […]


THÔNG TIN VÀ HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TIẾP CẬN NGUỒN GEN


MỘT SỐ ẤN PHẨM LIÊN QUAN ĐẾN ABS


CÁC TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN QUAN ĐẾN ABS